sistenytt

- BPR -
vi utvikler spennende prosjekt basert på ressurseffektiv energi av biprodukter og avfall

draapenBrukte biooljer

BPR har behov for mer bioolje til produksjon av biofyringsolje.

Vi har mottak for dette i Oslo, på Minnesund og i Brumunddal. Vi tar i mot alt  fra kanner til tankbiler.

Ta kontakt  post@bioproduksjon.no