Nyheter
A state permitting clear perception and understanding; the area that may be seen distinctly or resolved into a clear image.

Bioproduksjon AS etablerer pilotanlegg for spesialbiodiesel i Hedmark

Bioproduksjon AS etablerer pilotanlegg for mottak og produksjon av biodiesel i Hamar.  

 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

 

 Styret i Innovasjon Norge Hedmark innvilget i mars i år et innovasjonslån på 2 mill. kroner samt et tilskudd fra miljøteknologiordningen på vel 3,5 mill. kroner i forbindelse med etablering og testing av et pilotanlegg for mottak av fettholdig avfall og prosessering til biodiesel i Hedmark. Biodieselen vil ha kvaliteter som takler nordiske forhold.

Selskapet har inngått langsiktige leveringsavtaler med flere store avfallsselskaper og næringsmiddelaktører. Søsterselskapet ECO-1 Bioenergi AS vil kjøpe all ferdig prosessert biodiesel fra Bioproduksjon AS for distribusjon til sine sluttkunder. Biodieselen vil erstatte fossil diesel innen anleggs- og entrepenørbransjen og på traktorer.  Store, kraftige motorer fungerer meget godt på spesialprodusert biodiesel og vil derved redusere klimapåvirkning ved CO2-utslipp. Potensialet innenfor anleggsbransjen for fornybar energi, som dette pilotprosjektet vil testprodusere til, er på 1 000 000 m3 pr år tilsvarende en CO2-reduksjon på 3 000 000 tonn pr år.

 

Les mer her på websidene til Innovasjon Norge Hedmark

Det er ikke mulig å kommentere denne nyheten.