Archives
Author Archive
for: ‘ADMIN BPR’

Bioproduksjon AS etablerer pilotanlegg for spesialbiodiesel i Hedmark

Bioproduksjon AS etablerer pilotanlegg for mottak og produksjon av biodiesel i Hamar.        Styret i Innovasjon Norge Hedmark innvilget i mars i år et innovasjonslån på 2 mill. kroner samt et tilskudd fra miljøteknologiordningen på vel 3,5 mill. kroner i forbindelse med etablering og testing av et pilotanlegg for mottak av fettholdig avfall og …

Read More