Klimanytte
Her kan du lese viktig informasjon om klimanytte!

Vårt søsterselskap Eco-1 leverer biofyringsolje (BFO) til det skandinaviske markedet. Produktene er standardisert og det stilles strenge krav til sporbarhet og miljøregnskap. Selskapet har utviklet en egen renseprosess av returbioolje og fettholdig vann, og produserer biofyringsolje egnet for industribruk ved sitt anlegg i Minnesund. Anlegget foredler et avfall til en miljøvennlig energibærer.

Bruk av Eco-1 biofyringsolje gir våre kunder:
 • Lavere kostnad ved oppvarming sammenlignet med fossil fyringsolje
 • Et grønt miljøregnskap:
  1. 100% redusert utslipp av giftige forbindelser i avgasser (lokal effekt)
  2. 100% reduksjon i svovel. (lokal effekt)
  3. 100% reduksjon i CO2-utslipp (BFO er CO2-nøytral) (global effekt)
  4. Opp mot 30% reduksjon i NOx-utslipp (lokal effekt)
 • Full valgfrihet til å returnere til fossil fyringsolje om det ønskes.
 • Rask overgang til miljøvennlig varmeproduksjon uten investering i nytt materiell.
 • I områder med fjernvarme er BFO egnet som en miljøvennlig energibærer inntil fjernvame er installert, og deretter som reserve/spisslast.